Lakarra, Lucia
Zumaia, 1975
Larrabeiti, Andoni
Bilbo, 1974
Lubeigt, Amaya
Donostian, 1963

 bekaren
laguntzaz egina da
auzolankideak:
Kontaktua:
diseinua: Unai Iturriaga